petek, 9. marec 2012

Euro-English?

Zaradi današnje podobnosti med večino evropskih jezikov in nekaterimi azijskimi jeziki so jezikoslovci domnevali, potem pa tudi dokazali, da ti jeziki, med njimi tudi slovenščina, izvirajo iz skupnega indoevropskega prajezika, ki je samo eden od številnih prajezikov, oblikovanih po svetu. S preseljevanjem ljudstev se je širil iz pradomovine med Karpati in Altajem proti Indiji, Mali Aziji in Evropi, v novih domovinah so plemena izgubila stik med seboj ali se pomešala, zato so se jeziki v novih razmerah razvijali po svoje (biblijska zgodba o Babilonskem stolpu in premešanih jezikih), kljub temu pa so se ohranile nekatere sorodnosti in presenetljive podobnosti, ki so opazne še danes. Jeziki so si na prvi pogled in po splošnem prepričanju zelo različni, tako različni, da pogosto slišimo stavek "V tem jeziku pa ne razumem niti besede!". Z nekaj poznavanja pravil, ki so določala razvoj jezikov, pa postanejo te razlike pogosto premostljive in sorodstvene vezi med jeziki spet pridejo na dan. Šaljiv ilustrativen primer je spodnje preoblikovanje besedila, ki se z nekaj pritiski na tipke pred našimi očmi prelevi iz enega (navidezno) v drug jezik.

The European Commission has just announced an agreement whereby English will be the official language of the EU rather than German which was the other possibility.

As part of the negotiations, Her Majesty’s Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a five year phase-in plan that would be known as “Euro-English”.

In the first year, “s” will replace the soft “c”. Sertainly, this will make the sivil servants jump with joy. The hard “c” will be dropped in favour of the “k”. This should klear up konfusion and keyboards kan have 1 less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year, when the troublesome “ph” will be replaced with “f”. This will make words like “fotograf” 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be ekspekted to reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments will enkorage the removal of double letters, which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre that the horible mes of the silent “e”s in the language is disgraseful, and they should go away.

By the fourth year, peopl wil be reseptiv to steps such as replasing “th” with “z” and “w” with “v”. During ze fifz year, ze unesesary “o” kan be dropd from vords kontaining “ou” and similar changes vud of kors be aplid to ozer kombinations of leters.

After zis fifz yer, ve vil hav a reli sensibl riten styl. Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi to understand ech ozer. Ze drem vil finali kum tru! And zen world!

Vir: Bird

"Družinsko drevo" indoevropskih jezikov (Vir: The Tree of Life)


Ni komentarjev:

Objavite komentar