ponedeljek, 29. avgust 2011

I- kot "internetni"

© instructables
Zadnjič je tekla beseda o e-zloženkah in njihovi uporabi v slovenskih bibliotekarskih besedilih, ki jih analizira Korpus bibliotekarstva. V teh dveh počitniških tednih je korpus od tedaj krepko narasel in temu primerno so ga obogatile nove zloženke s predpono e- , sedaj je v korpusu evidentiranih že 76 takšnih besed, ki se skupaj pojavljajo kar 525-krat.

Ko je bilo po modnem bumu pred leti že skoraj vse e- , je postal dolgčas in je bilo treba najti nekaj novega, vznemirljivega (kot s trgovinami, ko so štacune tekmovale: supermarket, maximarket, hipermarket, megamarket, giga-) . . . in prišla je moda i-jev : i-book, i-bookstore, i-politics, i-voting, i-society in kup izdelkov, katerih imena so se začenjala z I-, potem pa telefon, tablica, melodije . . . Slovenci seveda nismo smeli zaostajati in skovali smo i-družbo, i-volitve, i-občino, i-banko, i-poker, i-tablo, i-koncert, i-projekt in še kaj. V začetku i- kot informacijski, integriran, internetni – slednji danes prevladuje. Korpus bibliotekarstva takih besed še ni evidentiral.

V času mednarodnega posveta ABDOS v Ljubljani sva o tem klepetala z nemško kolegico in poslala mi je kratek zapis, ki ga objavljam v nadaljevanju.

iPolitics and iGovernment or ePolitics and eGovernment?

Gostujoče pero – Elisabeth Simon

Most countries have got at least somewhat of this, most commonly in what might be called i-government: the provision of Integrated Information, usually by means of the Internet. Both terms can be found in the discussion which is becoming increasingly important. Governments and authorities on the local, regional as well national level want to deliver information but also gather information by questionnaires and voting papers electronically. The wish to ease these procedures by bringing these information and/or papers to the desktop of everybody is evident. The only (but very important!) obstacle is the information competence (general and specific information litteracy) of the population which might be eliminated and the legal basis of such procedures which has to be yet formed by the authorities and legal bodies. The framework in which this information provision is working successfully is not that of a social network in the moment, since up to now adminstrative and political bodies have only delivered information unilaterally via websites or repositories but have not entered into a direct bilateral communication process as it is in social networks e.g. facebook. This new procedures will oblige politicians in a new communication form and model - libraries could help in this respect and get also some assistance for their still lacking image in the society and subsequently political awareness. Not to forget their important role in upgrading overall information literacy on al levels – the young, adults and elderly citizens. E-litteracy has already been transformed into i-litteracy!

četrtek, 11. avgust 2011

E-karsižebodi

© logo e-book.com.au
Pred leti se je začelo s priljubljenim "emajlom", potem pa je e-izacija pobesnela in postala globalna moda skoraj v vseh jezikih (ki so hoteli ostati "sodobni"). Danes je lahko e- že skoraj karkoli. V Novi besedi se pojavlja e- skoraj enajst tisočkrat, vse od e-aktiven, e-bedak, e-cigareta, e-kmetijstvo, e-kombi, e-nagrobnik, e-pismen in e-nepismen, e-slama, e-šola, e-zdravje in celo do e-Slovenije. E-Slovenca na srečo še ni, zato pa ga najde Google!

Kako pa je z e-izmi v bibliotekarstvu? Narobe bi bilo, če bi bili bibliotekarji na to čudo sodobne družbe imuni. V 144 novejših strokovnih besedilih, ki jih je analiziral Korpus bibliotekarstva (kratka predstavitev korpusa), se med milijon zajetimi besedami pojavlja 394 različnih oblik besed s predpono e-, od tega je 63 različnih besed. Evidentirane so bile naslednje sestavljenke:

e-arhiv e-arhiviranje e-arhivski e-bančni e-bančništvo
e-baza e-besedilo e-bralnik e-časopis e-davki
e-delo e-diploma e-diplomski e-dostop e-dostopnost
e-družba e-glasba e-global e-gradivo e-hramba
e-infrastruktura e-iskanje e-izobraževalni e-izobraževanje e-izvod
e-knjiga e-knjižnica e-kontinuirani viri e-kopija e-kultura
e-mail e-medij e-monografija e-naslov e-novice
e-oblika e-obvestilo e-only e-periodika e-poslovanje
e-pošta e-poštni e-pravosodje e-program e-publikacija
e-račun e-rešitev e-revija e-storitev e-točka
e-tutor e-učenje e-učno okolje e-uprava e-verzija
e-video e-vir e-vključenost e-vsebina e-zbirka
e-zdravje e-zdravstvo e-znanost

Pričakujemo, da bo korpus z zajemom večjega števila besedil v prihodnje prinesel še kakšno e-besedo. Ampak kaj, ko še vseh e-jev nismo evidentirali, pa so tu že i-ji, npr. i-novinarji, i-svetovanje, i-volitve in množica i-izdelkov. O teh kdaj prihodnjič.

četrtek, 4. avgust 2011

Korpus bibliotekarstva je dosegel milijon besed in je odslej javno dostopen

Besedilni korpus bibliotekarstva je presegel magično mejo enega milijona besed, ki jih črpa iz 144 slovenskih bibliotekarskih strokovnih besedil. Korpus vključuje samo objavljena besedila, ki so že dosegljiva v elektronski obliki. Poudarek je predvsem na zajemu besedil, objavljenih v zadnjem desetletju, glede na možnosti pa kdaj tudi nekatera starejša. Pričakujemo, da nam bo dal korpus, ki ga bomo še dopolnjevali, trdno osnovo za temeljit analitičen vpogled v sodobno bibliotekarsko terminologijo in omogočil učinkovitejše dopolnjevanje Bibliotekarskega terminološkega slovarja.

Upoštevana besedila niso v korpusu dostopna niti v izvirni obliki niti v celoti, za uporabnike so izdelane le hipertekstne povezave na izvirno objavo (npr. dLib.si, arhiv revije Knjižnica, zborniki ipd.). Besedila so uporabljena samo za izdelavo kumulativnih statističnih kazalcev jezika, npr. za sezname besed ali besednih zvez s pogostnostjo, in v konkordančnih seznamih, vendar tudi tam le v obliki ožjega citata ne več kot treh povedi - tekoče povedi, povedi pred njo in povedi za njo. Korpus torej ne posega v avtorske pravice piscev besedil ali založnikov. Kjer prispevki niso prosto dostopni, je zato povezava narejena samo na naslovno stran časopisa (npr. v primeru Knjižničarskih novic).

Pri pripravljanju besedil in za postavitev ter javno spletno uporabo korpusa je bila uporabljena domača programska oprema - urejevalnik besedil Eva in njegova internetna različica NEVA s specifičnimi funkcijami, ki že nekaj let omogočajo delovanje splošnega referenčnega korpusa slovenskega jezika Nova beseda , spletne različice Slovarja slovenskega knjižnega jezika in nekaterih drugih slovarskih in jezikoslovnih orodij.

Korpus bibliotekarstva je zasnoval in pripravil Ivan Kanič, korpus je javno in brezplačno dostopen na spletu pod pogoji licence CC.

Testna verzija korpusa je glede uporabnih funkcij še omejena na konkordančno kazalo, nekatere druge funkcije bomo dodali v kratkem. Vabimo vas, da korpus preizkusite in pokomentirate!

Preizkusite javno dostopni Korpus bibliotekarstva na straneh bloga Bibliotekarska terminologija.

Nekaj navodil v pomoč
pri uporabi Korpusa bibliotekarstva

Iskalni razpon
Standardno poteka iskanje po vseh besedilih (označena je izbira "celotni korpus"). Z izbiro v okencih je mogoče izbrati iskanje po besedilih samo enega tipa ali več tipov dokumentov. V tem primeru je treba izključiti izbiro Celotni korpus.

Postopek
V testni verziji korpusa je aktivna samo izbira Konkordance.
A/a - Omogoča omejevanje iskanja glede na veliko/malo začetnico. Iskanje ne razlikuje med velikimi in malimi črkami, kljukica v okencu pa pomeni poizvedbo z iskalnim nizom, pisanim samo z malo začetnico (primerjaj: knjižnica, Knjižnica)

Iskalni izraz
Standardno poteka iskanje po vpisanem nizu znakov vključno s presledki in vrstnim redom besed.
Maskiranje posameznih znakov ni mogoče.
Dovoljeno je desno krajšanje z znakom *
Primeri

knjižničarskegavse pojavitve besede knjižničarskega
visokošolskim knjižnicamvse pojavitve besedne zveze visokošolskim knjižnicam
knjižnic*beseda knjižnica v vseh sklonih in številih
bibliotekar*besede, ki se začnejo na bibliotekar-
spletn* katalog*besedne zveze z obema besedama v vseh sklonih in številih

Prikaz zadetkov
Standardno se izpiše do 100 zadetkov na stran, nastavitev je mogoče spremeniti. Puščice za listanje po straneh so na dnu izpisa.
Konkordančni seznam izpiše 45 znakov pred iskano besedo in 45 znakov za njo; nastavitev je mogoče spremeniti.
Na desni strani vsakega zadetka se izpiše kodirana oznaka dokumenta, ki s klikom pokaže sobesedilo iskane besede.
Izpišejo se do tri povedi, tekoča poved z iskano besedo, poved pred njo in poved za njo. Nad besedilom je kratek bibliografski opis dokumenta s hipertekstno povezavo do celotnega izvirnega besedila na strežniku, kjer je objavljeno.

Preizkusite javno dostopni Korpus bibliotekarstva na straneh bloga Bibliotekarska terminologija.