PREDLOGI GESEL


IZ RAZPRAV NA BLOGU
št.
predlagano geslo
predlagatelj
datum
opomba
1
osrednja območna knjižnica (OOK) Aleš K.
23.3.2010
ZKnj-1, 27. člen
2
osrednja območna splošna knjižnica Aleš K.
23.3.2010
3
OOK (osrednja območna knjižnica) Aleš K.
23.3.2010
4
točka dostopa Kom. za kat.
25.3.2010
gl. dostopna točka
5
odskok jk
12.4.2010
ang. bounce
6
stopnja odskoka jk
12.4.2010
ang. bounce rate
7
virtualni uporabnik gv
9.4.2010
8
narodnostna knjižnica BrB
15.4.2010
sin. manjšinska knjižnica
9
manjšinska knjižnica BrB
15.4.2010
sin. narodnostna knjižnica
10
opustitev MPoo2
15.4.2010
ang. bounce
11
globoko povezovanje nB
13.5.2010
ang. deep linking
12
globinsko povezovanje jk
10.6.2010
ang. deep linking
13
vstopna točka jk
14.9.2010
ang. access point (MulDiCat)
14
tridimenzionalna knjiga jk
5.12.2010
ang. pop-up book
15
skokica jk
5.12.2010
ang. pop-up book
16
? jk
21.12.2010
ang. cross-posting
17
? jk
27.12.2010
ang. transliteracy

14 komentarjev:

 1. Zdravo,
  zanima me ali lahko v stroki uporabljamo izraz: narodnostne knjižnice. Npr. tale primer: COBISS ID=249089536.
  lp

  OdgovoriIzbriši
 2. Termina narodnostna knjižnica v bibliotekarski strokovni literaturi doslej še nismo evidentirali, isto velja za manjšinska knjižnica. Oba se tudi sicer v drugih besedilih zelo redko pojavljata, kar pa ni razlog, da jih ne bi vendarle uporabljali in sprejeli, še toliko bolj, ker ju uvajajo besedila naših manjšin, ko govorijo o sebi, in ker se »narodnostni« pojavlja tudi v besednih zvezah narodnostni muzej, narodnostno društvo, narodnostna informacijska pisarna, narodnostni zavod in še nekaterih poimenovanjih institucij (poleg seveda v pogostih zvezah s skupnost, vprašanje, meja, pripadnost, identiteta ipd.). Pridevnik »narodnostni« v tem primeru ne opredeljuje vrste knjižnice, pač pa le njeno pripadnost oz. predmet, ki ga proučuje, zato ne vidim razloga, zakaj v strokovnem jeziku ne bi mogli sprejeti poimenovanja narodnostna knjižnica kot termin ali vsaj kot prosto besedno zvezo, manjšinska knjižnica pa kot sopomenko.

  OdgovoriIzbriši
 3. Hvala za pojasnilo, vendar imam še dileme. V kolikor je meni znano v praksi ne obstaja niti ena narodnostna knjižnica doslej, niti kot posamezna ustanova, izraza ni niti v nacionalnem knjižničnem sistemu, kot je to npr. za društeve knjižnice, ki so vljučene v specialne knijžnice. Iz formalnega vidika gre kvečjemu za zbirke in oddelke, običajno pa je integrirano v splošno knjižnico večinskega naroda. Glede na pregledane vire narodnostna knjižnica bi kvečjemu bil zastarel izraz za nacionalno knjižnico, ki seveda skrbi tudi za svoje manjšine izven meja. Tu pa spet naletimo na problematiko slovenike in patriotike (primerjaj z http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0204/kodric.pdf). Zanimivo bi bilo tudi vedeti, ali termin narodnostne knjižnice uporabljajo v tujini in ali na vašo razlago sploh obstajajo takšen knjižnice drugod? Kaj menite? lp

  OdgovoriIzbriši
 4. V komentarju sem že zadnjič omenil, da poimenovanji narodnostna knjižnica in manjšinska knjižnica ne opredeljujeta nujno vrste knjižnice v (našem) sistemu in po kakšni koli strokovni tipologiji oz. klasifikaciji, pač pa opisujeta knjižnico glede na namembnost (komu služi – otroška, za slepe . . . za narodnost, manjšino), pripadnost (kdo jo vzdržuje, čigava je – družinska, interna, fakultetna, župnijska . . . narodnost, manjšina) ali s čim se ukvarja (vsebina – čebelarska, kinološka, pravna . . . z narodnostjo, manjšino). Manjšina je seveda lahko tudi verska, jezikovna, kulturna, glede na barvo, provenienco ipd., ne samo narodnostna.

  Naslednje vprašanje je sinonimno neustrezno povezovanje »narodnost« in »manjšina« (to sem tudi sam zagrešil v zadnjem komentarju, ker v govoru okrajšamo (narodnostna) manjšina). Narodnost je le ena od mnjšin, etnična oz. narodnostna manjšina. Drugi jeziki izraza »narodnost« najpogosteje ne poznajo in uporabljajo »etnična manjšina« (ethnic minority, vendar redkeje tudi ethnicity, nekateri jeziki etnicitet, etnicitat).

  Jezikovno in terminološko gledano ni pomembno, ali v našem okolju take knjižnice obstajajo (čeprav osebno menim, da obstajajo), v bibliotekarstvu in v drugih dokumentih in/ali jezikih se izraz pojavlja in moramo ga znati ustrezno prevesti. Glede na to, da se izaza (eden ali drugi) pojavljata v besedilih mednarodne znanstvene konference pri nas, v doktoratu, na spletni strani Inštituta za narodnostna vprašanja in še kje, menim, da sta upravičena. Izraz narodnostna šola je na primer ustaljen.

  Kako je v tujih jezikih? Brez prav velikega napora je mogoče izraz zaslediti v različnih jezikih, res pa je, da je navedba najpogosteje opisna in v obliki knjižnica (za)(narodnostne) manjšine. Taka tvorba terminov tudi v slovenskem jeziku ni redka (knjižnica za slepe in slabovidne, za otroke, knjižnica za manjšino (Državni zbor RS ob obravnavi Zakona o knjižničarstvu leta 2001), za priseljence, za dvojezičnost (Državni zbor RS o knjižnici v Lendavi 1.2.2001) ipd.

  an: minority library (in celo minority librarian)
  hr: manjinska knjižnica
  sr: manjinska biblioteka
  fr: bibliothèque minoritaire, bibliothèque de minorité
  ne: Bibliothek der Deutschen Minderheit
  it: biblioteca della minoranza

  Iz teh primerov sodim, da ponekod takšne knjižnice gotovo obstajajo. Glede na kontekst, v katerem so se izrazi pojavljali, je mogoče sklepati, da gre bodisi za narodnostne manjšine (o tem jasno priča nemški izraz.) ali tudi druge, npr. jezikovne, »temnopolti«, priseljenci kar povprek (Rotterdam) ipd. Kot sami ugotavljate, gre verjetno najpogosteje za oddelke, zbirke v okviru splošne knjižnice, kar pa ne izključuje možnosti uporabe nosilne besede knjižnica. Tako je tudi z nekaterimi drugimi »knjižnicami«, Free Library of Philadelphia ima na primer oddelek, ki se imenuje Library for the Blind and Physically Handicapped.

  Menim, da narodnostna knjižnica ni zastarel izraz za nacionalna knjižnica, res pa je, da imamo problematični par narodna knjižnica in nacionalna knjižnica, kjer bi bila dobrodošla komentar in razlaga sociologov o razlikovanju med narod in nacija. Bibliotekarski terminološki slovar je v to ugriznil, vendar verjetno ne najuspešneje.

  OdgovoriIzbriši
 5. Pozdravljeni,

  Imam dilemo v zvezi z uporabo pojmov (spletni) iskalnik napram (spletni) brskalnik. Menim da lajična javnost tu pogostokrat greši in ju celo enači med sabo. Slovar oba pojmuje kot uporabniška programa.
  In sicer:
  - brskalnik oz. pregledovalnik je uporabniški program za dostop do dokumentov na svetovnem spletu in njihovo pregledovanje;

  - iskalnik je uporabniški program, namenjen učinkovitemu pregledovanju po dokumentih, podatkovnih zbirkah ipd.

  Mar ni tako, da gre pri iskalniku zgolj za umesnik, ki išče spletne strani s pomočjo ključnih besed in ne računalniški program kot tak?

  Po analogiji z angleščino:
  brskalnik = browser, npr. Internet Explorer, Firefox, Google Crome, Sabari, Opera...

  iskalnik= search engine, npr. Bing, Najdi.si, Slowwwenia...

  Hvala za odgovor in lep pozdrav,
  Nini

  OdgovoriIzbriši
 6. Ja, Nini, povsem prav imaš glede razlikovanja pomena in vsebine, ki jo ti poimenovanji prinašata. Izraz iskalno orodje (search engine) se danes umika lepšemu in pomensko povsem ustreznemu iskalniku

  Popravil bi le trditev, da je »iskalnik zgolj vmesnik« (pozor, prva črka je v!), ker to ne drži. Iskalnikov vmesnik je le mavrica na površini, tisti drobceni delček, ki ga uporabnik vidi in neposredno uporablja (oziroma tako misli), iskalnik pa v resnici obsega poleg tega tudi ogromno zaledje, brez katerega bi bil vmesnik neučinkovit in nekoristen – npr. robote za nabiranje, vnaprej pripravljena kazala s stotinami milijonov besed in hipertekstnih povezav ipd. (nekaj besed o tem, kako delujejo, objavlja wiki).

  OdgovoriIzbriši
 7. Joj pardon, mi jo je zagodel tiskarski škrat. Še enkrat hvala za pojasnilo. Hmm wiki, nekajkrat je na faksu tekla debata kako verodostojni so ti viri, vendar to je že druga zgodba. ;)

  OdgovoriIzbriši
 8. Samuel Johnson, slavni pesnik, filozof . . . in slovaropisec (1709 – 1784) je rekel o slovarjih:
  Dictionaries are like watches, the worst is better than none and the best cannot be expected to go quite true.

  Zakaj bi bilo z vikiji kaj bolje . . . ?

  OdgovoriIzbriši
 9. Morda ena bolj računalniška kot pa bibliotekarska dilemica ...kako bi lahko poslovenili izraz "deep link" / "deep linking" ?

  Na um mi pride zgolj "globoke povezave" pa ne vem, če je ravno ustrezno.

  OdgovoriIzbriši
 10. globoka povezava in globoko povezovanje se na spletu komajda pojavljata (vendar se in to v resnih dokumentih), slovarji za področje računalništva in informatike tega še ne premorejo. Glede na strokovno področje sem zato oreh nastavil kolegom (skupini za Islovar - terminološki slovar informatike), počakajmo, kaj bodo rekli.

  OdgovoriIzbriši
 11. Zdravo,
  nekako nisem uspela ugotoviti zakaj se je uveljavil izraz "integrirni" viri, namesto npr. integrirani. Mi lahko prosim pojasnite?

  OdgovoriIzbriši
 12. Pozdravljena, @Branka, tudi meni je bil izraz tuj, ko sem ga prvič srečal, zdaj sem se ga navadil (pa nikoli ne vem, ali je to dobro ali ni). Izhajam lahko samo iz domneve, da je skušala prevajalka ob prvem srečanju z angleškim terminom in novo definicijo (takrat novi standard ISBD(CR)) najti slovenski izraz (še vedno tujko), ki bi bil dovolj poveden in tudi razlikovalen od že znanega »integriran«.

  »Integriran« ima žal dva pomena, ki se med seboj zelo razlikujeta: 1. Vključen, vgrajen – grafična kartica je integrirana; 2. Vključujoč, sestavljen – integriran javni promet (vlak + avtobus…).

  Pri integrirnih virih je poudarek na tem, da vir (aktivno) integrira, združuje, vključuj e . . . in ne toliko na opisu stanja, da je pač sestavljen. Vsaj jaz sem tako razumel to novost med temini, lahko pa, da se motim.

  OdgovoriIzbriši
 13. Zdravo,
  hvala za pojasnilo.
  lp, branka

  OdgovoriIzbriši

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.