petek, 23. marec 2012

Drugi rojstni dan

Danes minevata dve leti, kar je začel objavljati blog Bibliotekarska terminologija, ki je dopolnil še vedno redke vrste slovenskih blogov s področja bibliotekarstva. Takrat se je rodil tudi prvi slovenski blog, posvečen terminologiji neke stroke. Prav lepo se zahvaljujem vsem, ki ste mu z branjem, komentarji in vprašanji vdihnili življenje. Več kot pet tisoč vas je bilo v tem času na obisku, nekateri samo enkrat, mnogi pa večkrat in dva tisoč obiskovalcev se redno vrača. Tolikšen obisk je tiho priznanje in ocena, da so objave dovolj zanimive in morebiti kdaj komu tudi koristne. Če je tako, je bil dosežen cilj, ki si ga je avtor zastavil ob začetku - da bi se med slovenskimi bibliotekarji in drugimi zainteresiranimi strokovnjaki razvil živahnejši dialog o strokovnih vprašanjih bibliotekarske terminologije,ki bi omogočil učinkovitejše reševanje s tem povezanih vprašanj in dilem, ki jih ni malo.

Zamisel o terminološkem blogu izhaja iz skromne ambicije po rednem objavljanju enega ali dveh prispevkov mesečno, ki pa je bila kmalu presežena, v dveh letih je bilo 93 objav in prav kmalu je postalo redno tedensko objavljanje že skoraj pravilo. Prispevki so razglabljali o slovarjih in nekajkrat podrobneje o Bibliotekarskem terminološkem slovarju, o nekaterih izbranih bibliotekarskih terminih in poimenovanjih, predvsem takih, ki predstavljajo težave zaradi prehoda iz tujih jezikov, o pojavnosti nekaterih terminov v strokovnih besedilih in ustreznikih v tujih jezikih, vplivu angleščine na slovensko bibliotekarsko terminologijo, nekaj malega pa tudi o zgodovini in etimologiji nekaterih poimenovanj in bolj splošnih zanimivostih s področja jezikovne rabe, katerih analizo in prikaz je omogočil Korpus bibliotekarstva, ki je postal tudi sestavni del bloga. Objave so navedene v kumulativnem predmetnem kazalu. Avtorju so se pridružile tudi štiri gostje, dve Slovenki in dve kolegici iz tujine, nemška bibliotekarka in ameriška terminologinja.

Kaj je pritegnilo največ zanimanja? Sestavka o merskih enotah za količino podatkov v računalništvu sta s 1.138 in 644 ogledi nedvomno najbolj brana, sledi prispevek o odprtem in prostem dostopu, na četrtem mestu je predstavitev vsebine in nabora terminov Bibliotekarskega terminološkega slovarja, prispevek ameriške kolegice pa je po obiskanosti na osmem mestu. Velik obisk sta zabeležili tudi strani s slovarji (4.249) in Korpusom bibliotekarstva (1.586), ki je bil vzpostavljen šele avgusta lani. V povprečju so obiskovalci pregledali po 4,3 strani in ostali na blogu 3 minute in 8 sekund. Vseh komentarjev, vključno z odgovori, je bilo v tem času 172.

Najpogosteje obiskane in brane objave.

Po dveh letih uspešnega "izhajanja" je čas, da pogledamo, kdo so bili obiskovalci bloga in koliko jih je bilo. Nova vsebina na spletu ni ostala neopažena in že v prvem letu je bil zabeležen nadvse zadovoljiv obisk, ki se je še povečeval. Nenavadno dosti zanimanja je bilo tudi iz tujine, čeprav so objave praviloma samo v slovenščini. Podatki o obisku v absolutnih številkah so nezanesljivi, ker imajo različni števci vsak svojo metodologijo beleženja in poročanja, zato bomo vzeli kot merodajne podatke Google Analitics, ki spremlja uporabo bloga od samega začetka in omogoča tudi dokaj razvejane prikaze in primerjave, čeprav so nekateri drugi števci pokazali mnogo večji obisk in bi se lahko z njimi mnogo bolj pohvalili.

V dveh letih je števec Google Analytics zabeležil dostop 5.649 posameznikov iz 78 držav, ki so obiskali blog 10.787 krat in opravili skupaj 46.578 ogledov strani. Pretežno so bili to seveda Slovenci, pisana pa je tudi paleta obiskovalcev iz drugih držav, ki jim nekoliko pomaga razumeti vsebino namestitev avtomatskega prevajalnika Google Translate, saj je bil evidentiran dostop z brskalniki v 50 jezikih. Evidentirani so bili dostopi iz 310 mest, največje število obiskov je seveda iz Ljubljane (7.368), nato pa Maribora (1.003), Celja, Kranja in Kopra, kmalu sledita Beograd in Zagreb, potem pa še Mountain View v Kaliforniji, Moskva, Varšava, Bruselj in Toronto. ZDA so s 180 obiski na drugem mestu pred Srbijo in Hrvaško.

Zanimiv je pregled obiskovalcev glede na ti. zvestobo ali lojalnost (ang. loyalty), ki šteje vračanje istega bralca na spletno stran oz. blog. Med obiskovalci je 52% takih, ki se nikoli niso vrnili, ker jim vsebina ni bila zanimiva ali so imeli z razumevanjem jezika kljub možnostim avtomatskega prevajanja prevelike težave, 32% pa je takih, ki so se vrnili desetkrat ali še več. Skupaj je kar 1.911 takih obiskovalcev, ki se vračajo dokaj redno oz. so prišli na blog več kot petdesetkrat, med njimi pa je 713 zares zvestih bralcev, ki so prišli že več kot dvestokrat. Nekateri se usmerjajo na spletno stran bloga neposredno, sicer pa je bilo največ napotitev z Googla (4.920), sledi Biblioblog z 2.814 napotitvami, Facebook 757, Domblog 158, Drubima 92, Twitter 91, LiLoLe 86, BIKterminology (ZDA) 51 itd.


Naši obiskovalci prihajajo skoraj z vseh koncev sveta.

Blogu Bibliotekarska terminologija želimo uspešno nadaljevanje zastavljene poti, vas pa vabimo k branju, razmišljanjem in komentiranju! Bodite kritični in ustvarjalni, pokažite na nepravilnosti in če se le da, predlagajte boljšo rešitev. Oglasite se tudi, če česa ne veste, mogoče nam uspe skupaj najti rešitev! Če se bomo potrudili, bomo lahko skupaj upihnili še kakšno svečko.

Ni komentarjev:

Objavite komentar