nedelja, 27. januar 2013

Standardne številke kot identifikatorji


© ISO - International Organization for Standardization

Zadnji zapis o identifikatorjih (Identifikator ali označevalnik? ) nadaljuje tokratni prikaz mednarodnih standardnih številk, s katerimi se najpogosteje srečujemo v bibliotekarstvu. Mednarodnim sistemom za enolično označevanje izdelkov (npr. EAN, GTIN ipd.) so se prvi priključili knjižni založniki v Veliki Britaniji že leta 1968, v kratkem času je to postala mednarodna standardna knjižna številka pod okriljem Mednarodne organizacije za standardizacijo, njena struktura pa se je iz na začetku 9-mestne spremenila v 10-mestno oznako, pred nekaj leti pa zaradi obsega založniške dejavnosti že v 13-mestno, saj deset števk ni več zadoščalo. Slovenski založniki so se s sistemom ISBN srečali že leta 1985 še pod okriljem Jugoslovanske agencija za ISBN, leta 1992 pa je naloge nacionalne agencije v Sloveniji prevzela Narodna in univerzitetna knjižnica." (povzeto po Priročnik za uporabnike Mednarodne knjižne številke, 2006). Nekaj let kasneje se je pojavila mednarodna oznaka za serijske publikacije ISSN, ki so ji v kratkem sledile še oznake za druge vrste publikacij in avtorskih del. V Bibliotekarskem terminološkem slovarju so evidentirane in na kratko opisane naslednje številke oz. njihove kratice:

 • standardna številka -e -e ž vsaka od dogovorjenih številk, navadno mednarodnih, ki enolično identificirajo publikacijo, dokument, npr. ISBN, ISSN, DOI

 • Mednarodna standardna knjižna številka -e -e -e -e ž (krat. ISBN) številka v mednarodnem sistemu za identifikacijo posamezne izdaje monografske publikacije, ki vključuje tudi oznako države ali jezika, založbe in knjige, publikacije; sin. Mednarodna standardna številka knjige
 • Mednarodna standardna koda besedila -e -e -e -- ž (krat. ISTC) koda v mednarodnem sistemu za identifikacijo intelektualne lastnine besedilnega dela
 • Mednarodna standardna koda dela -e -e -e -- ž (krat. ISWC) koda v mednarodnem sistemu za identifikacijo intelektualne lastnine glasbenega dela
 • Mednarodna standardna koda posnetka -e -e -e -- ž (krat. ISRC) koda v mednarodnem sistemu za identifikacijo zvočnih posnetkov
 • mednarodna standardna serijska številka neustr., gl. Mednarodna standardna številka serijske publikacije
 • Mednarodna standardna številka avdiovizualnega dela -e -e -e -- -- ž (krat. ISAN) standardna številka v mednarodnem sistemu za identifikacijo avdiovizualnega gradiva
 • Mednarodna standardna številka avdiovizualnega dela - identifikator verzije -e -e -e -- -- -ja -- ž (krat. V-ISAN) razširjena oblika Mednarodne standardne številke avdiovizualnega dela, ki omogoča tudi identifikacijo določene verzije določenega avdiovizualnega dela
 • Mednarodna standardna številka glasbenega tiska -e -e -e -- -- ž (krat. ISMN) številka v mednarodnem sistemu za identifikacijo glasbenih tiskov in muzikalij na katerem koli fizičnem nosilcu
 • Mednarodna standardna številka knjige -e -e -e -- ž (krat. ISBN) številka v mednarodnem sistemu za identifikacijo posamezne izdaje monografske publikacije, ki vključuje tudi oznako države ali jezikovne skupine, založbe in knjige, publikacije; sin.Mednarodna standardna knjižna številka
 • Mednarodna standardna številka serijske publikacije -e -e -e -- -- ž (krat. ISSN) številka v mednarodnem sistemu za identifikacijo serijskih publikacij
 • Mednarodna standardna številka strokovnega poročila -e -e -e -- -- ž (krat. ISRN) številka v mednarodnem sistemu za identifikacijo strokovnih poročil

Primer oznake ISBN – stara desetmestna in nova trinajstmestna
© HONGKIAT.com

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.