sreda, 11. april 2012

Uspešna slovarska projekta

V sredo, 11. aprila 2012, je bila na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport predstavitev petih izbranih projektov z lanskega razpisa za sofinanciranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika. Na kratko so jih orisali predstavniki Amebisa, Slovenskega društva Informatika, Glasbene matice Trst in Osnovne šole Grm iz Novega mesta. Na lanski razpis takrat še Ministrstva za kulturo se je prijavilo okrog 80 projektov, izbranih je bilo 13, pet najuspešnejših pa je bilo tokrat predstavljenih. Z veseljem sporočam, da sta med petimi tako izpostavljenimi projekti tudi dva za nas zanimiva in pomembna slovarja – spletni terminološki slovar informatike Islovar in na slovarskem portalu Termania dostopen Bibliotekarski terminološki slovar. Udeležence predstavitve sta nagovorila državni sekretar Aleksander Zorn in vodja Sektorja za slovenski jezik dr. Simona Bergoč, ki je pojasnila namen vsakoletnega javnega razpisa in spregovorila o sedanjem delu sektorja.

Islovar je razlagalni in informativni terminološki slovar informatike, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno opisuje, vrednoti in kateremu so dodani angleški ustrezniki, navadno kot ameriška različica. Slovar zajema temeljno izrazje informatike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, pa tudi posebnih področij, kot so baze podatkov, uporabniški vmesniki, poslovna informatika, objektna tehnologija, umetno zaznavanje in sociološki vidiki. O njem je na blogu Bibliotekarska terminologija pred časom že pisala urednica mag. Katarina Puc. Tokrat je na Ministrstvu slovar in delo slovaropisne skupine predstavil predsednik Terminološke sekcije Slovenskega društva Informatika dr. Tomaž Turk. Z njegovim dovoljenjem objavljam tudi njegovo predstavitveno gradivo.

Miro Romih, direktor Amebisa, je predstavil dva uspešna projekta: Amebisov spletni pregibnik Besana in prenos Bibliotekarskega terminološkega slovarja na spletni slovarski portal Termania, o čemer je na tem blogu tudi že tekla beseda. Termania je prosto dostopen spletni slovarski portal, namenjen iskanju po slovarskih zbirkah, njegova prednost pred drugimi slovarskimi portali je predvsem v tem, da so na enem mestu preko enotnega vmesnika na voljo slovarji povsem različnih tipov in struktur, in to ne samo za iskanje, temveč tudi za urejanje. Na portalu je že dostopnih nekaj pomembnih slovarjev (npr. SSKJ, Slovenski pravopis, Presisov večjezični slovar ipd.), med prvimi terminološkimi pa je tudi bibliotekarski.
Z avtorjevim dovoljenjem objavljam tudi njegovo predstavitveno gradivo.

Naslednji dan je Ministrstvo objavilo tudi kratko notico s poročilom o dogodku.

Ni komentarjev:

Objavite komentar