nedelja, 25. december 2016

Trganka tudi v bibliotekarstvu

© proad
 
© Kartografija
O nekaterih malce drugačnih ali celo nenavadnih knjigah in drugih neknjižnih publikacijah ter njihovih poimenovanjih smo tukaj že večkrat pisali, to so bile npr. skokica, zvočnica, tipanka, žepnica, razpiranka in kartonka Mnoge so namenjene predvsem otrokom ali pa so jih odrasli šele pred kratkim posvojili, taka je na primer pobarvanka, ki je v nekoliko zahtevnejši obliki navdušila in v nekaterih okoljih skoraj obnorela tudi starejše. Tokrat nekaj besed o nenavadni trganki, namenjeni predvsem brezplačni distribuciji, navadno potujočim radovednežem.

Brskanje in iskanje v slovarjih in spletnih besedilih pokaže, da je trganka tesno povezana s terminom lepljenka, ki pa ima lahko več pomenov na povsem različnih področjih. Tudi v besedilih, to potrdi preverjanje v korpusu Gigafida, se lepljenka najpogosteje pojavlja v upodabljajočih umetnostih kot slikarska tehnika s sopomenko kolaž in skoraj sopomenkama trganka in striženka, ki opisujeta različne tehnike priprave in izdelave lepljenke/kolaža. Tudi drugi pomen je s področja umetnosti in pomeni delo, sestavljeno iz večjega števila različnih elementov ali fragmentov. Tako so ti štirje termini predstavljeni tudi v SSKJ-ju na slovarskem portalu Termania:

  tŕganka -e ž (r̄) um. slikarska tehnika, pri kateri se podoba oblikuje z lepljenjem odtrganih koščkov papirja, folije: obvladati lepljenko in trganko // slika v tej tehniki: razstavljati trganke
lépljenka -e ž (ẹ̄) 1. um. slikarska tehnika, pri kateri se podoba oblikuje z lepljenjem koščkov papirja, krpic, lesa; kolaž: zanimati se za gvaš in lepljenko // slika v tej tehniki: slikar razstavlja lepljenke 2. publ. filmsko ali dramsko delo, narejeno iz zelo različnih snovnih, oblikovnih in drugih elementov ali delov: satirična lepljenka / baletna, gledališka lepljenka ♦ rib. ribiška palica, zlepljena iz trikotnih klanih paličic
koláž -a tudi colláge -a [kolaž] m (ȃ) 1. um. slikarska tehnika, pri kateri se podoba oblikuje z lepljenjem koščkov papirja, krpic, lesa, lepljenka: gvaš in kolaž / izdelki v kolažu // slika v tej tehniki: kupil je lep kolaž 2. publ. filmsko ali dramsko delo, narejeno iz zelo različnih snovnih, oblikovnih in drugih elementov ali delov: satirični kolaž / dramski kolaž
stríženka -e ž (ȋ) um. slikarska tehnika, pri kateri se podoba oblikuje z lepljenjem izrezanih koščkov papirja, krpic: striženka in trganka // slika v tej tehniki: delati striženko

Doslej torej nobenega sledu o tem, da bi se termin trganka uporabljal v založništvu, knjigotrštvu ali bibliotekarstvu v kakšnem drugačnem pomenu. Tudi Bibliotekarski terminološki slovar in Korpus bibliotekarstva ga nista evidentirala.

Pa vendar . . . Z povsem drugačnim pomenom se pojavi trganka v naslovu članka

  MACAROL, Bogdan, fotograf
        Za bolj strnjeno ponudbo Krasa : turistična ponudba in ponudniki sežanske občine na novih oznakah in zemljevidu trganki / [besedilo in] foto Bogdan Macarol. - V: Primorske novice. - ISSN 1854-0570. - Leto 68, št. 50

Geografi pa ponujajo že kar celo razlago, kaj pojmujejo in poimenujejo s terminom trganka:

  "Trganke so priljubljena oblika promocijskega materiala, ki ga turisti lahko brezplačno dobijo na informacijskih centrih. Na prvi strani je običajno natisnjena karta oziroma zemljevid širšega območja mesta ali občine, na drugi strani pa je natisnjen center mesta s poudarjenimi znamenitostmi. Zraven so zbrane še vse ostale informacije, pomembne za turiste, vključno z gostinsko ponudbo in namestitvijo.
Trganke so med seboj zlepljene v bloke po 50, 100 ali več izvodov. Posamezen izvod se zato odtrga – odtod ime trganka. Trganke izdelujemo običajno v formatu A3, vsebina pa je povsem prirejena naročniku.
"
Kartografija

Trganka je torej blok enako potiskanih in zlepljenih listov, namenjen didtribuciji tako, da se listi iz bloka lahko iztrgajo. V bibliotekarski terminologiji bi torej sodila med t.i. drobne tiske. Najpogosteje so tako zlepljeni manjši zemljevidi in druga turistom namenjena informativno-propagandna gradiva, npr. v hotelskih recepcijah, turističnih informacijskih centrih ipd. Podobno kot zemljevidi so lahko zlepljeni v blok in namenjeni (od)trganju tudi lističi manjšega koledarja, kjer je navadno za vsak dan (lahko tudi teden ali mesec) po en listič z datumom. Ti so pogosto speti in za trganje perforirani.

Popolne ustreznice v drugih jezikih nisem našel, nekaj približkov je v spodnjem naboru, vendar je lahko njihov pomen tudi nekoliko drugačen – tako se imenujejo v brošuro, revijo med ostalo vsebino uvezani perforirani listi s propagandno vsebino (npr. kot kupon, naročilnica za revijo ali kak drug izdelek).

angleškotear sheet (tear sheet map, tear sheet calendar),
tear-off pad, tear-off map, tear-off calendar
francosko feuille détachable
italijansko foglio di strappo, calendario strappo, volantino pubblicitario
nemško Abreißzettel, Abreißkalender
rusko отрывной лист, отрывно́й лист карты, отрывно́й календарь
slovenskotrganka
španskohoja arrancable

© Финансовый университет

Koledar trganka

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.