ponedeljek, 18. februar 2013

Od iskanja do poizvedovanja in odkrivanja


© BLACKBAUDKNOWHOW
Čeprav so obstajale elektronske podatkovne zbirke že davno prej, so doživele pravi razcvet šele z večjimi možnostmi telekomunikacijskega dostopa do njih v osemdesetih letih in seveda z razmahom interneta v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V tem času je bilo poleg strukturiranja podatkov in čim izdatnejšega dopolnjevanja zbirk največ pozornosti in naporov posvečeno iskanju oz. poizvedovanju – kako omogočiti (relativno) enostavno pa vendarle učinkovito in predvsem tudi dovolj hitro poizvedovanje po vse kompleksnejših in že prav ogromnih zbirkah. Še predno je bil dosežen ta cilj (pridružujem se mnenju, da manjka modulom za poizvedovanje še mnogo marsičesa), se je pojavil nov izziv. Zaradi vse večjih informacijskih potreb uporabnikov in izjemno velikega števila relevantnih elektronskih virov želi povprečen uporabnik vse pogosteje opraviti isto poizvedbo na večjem številu virov, kar je zamudno in seveda obremenjujoče. Zato je šel naslednji korak v razvoj združevalnih iskalnikov (gl. npr. Pušnik, M., Vodeb, G.: Enotni uporabniški vmesniki in združevalni iskalniki . . . ), ki sprejmejo enkratno uporabnikovo zahtevo in nato izvedejo enako poizvedbo hkrati na večjem številu elektronskih virov, navadno podatkovnih zbirk, zbirk elektronskih časopisov, elektronskih člankov, elektronskih knjig, repozitorijev, knjižničnih katalogov ipd., rezultate vseh poizvedovanj združijo v en sam seznam in do neke mere odpravijo duplikate. Kadar je to mogoče, poseben povezovalnik napoti uporabnike tudi neposredno na celotno elektronsko besedilo dokumenta. Ker poizvedujejo povezovalni iskalniki po že pripravljenih metapodatkih v indeksih založnikov, agregatorjev, repozitorijev, katalogov ipd., govorimo o metaiskalnikih (npr. Metaiskalnik za slovensko kulturo, DiKUL, Metaiskalnik ipd.). Kot so pomenili združevalni iskalniki za uporabnika res velik korak naprej, pa se sedaj vedno bolj kaže, da ne zadoščajo in so preokorni, prepočasni in premalo prilagodljivi, predvsem pa je njihovo iskanje vse preveč "površinsko" in vezano na metapodatke, premalo pa na vsebino dokumentov. Pred nekaj leti so te pomanjkljivosti začela reševati nova orodja, ki se kitijo z novim zvenečim imenom discovery. Tudi knjižnice Univerze v Ljubljani bodo letos nadgradile storitve in funkcije metaiskalnika z namestitvijo servisa za odkrivanje informacij, zato prav te dni poteka testiranje in ocenjevanje štirih ponujenih rešitev (zanimivo, da se za tovrstna orodja uporabljata tudi termina solution in discovery solution), to so OCLC WorldCat Local, ProQuest/Serials Solutions Summon, EBSCO Discovery Service in Ex Libris Primo Central.

S temi orodji je prišla množica novih poimenovanj kot so discovery, discovery service, discovery tool, solution, discovery solution, e-discovery, electronic discovery, discovery expert in še kakšno. O uspešnosti njihovega slovenjenja pa v naslednji objavi, tukaj le nekaj z združevalnim iskanjem povezanih terminov:

search - iskanje, poizvedovanje
federated search - združevalno iskanje
federated search engine - združevalni iskalnik
resolver, link resolver - povezovalnik, hipertekstni povezovalnik
metasearch - metaiskanje
metasearch engine - metaiskalnik
deduplication - deduplikacija, odstranjevanje dvojnic

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.