četrtek, 13. oktober 2016

Krimič


© All-len-All

Zadnjič sem podopustniško razpredal o ljubičih in roza romanih (Ljubiči in roza romani), ki zagotovo predstavljajo poglavitni in najbolj priljubljeni del poletnega branja, tokrat pa še nekaj besed o krimiču, ki je prav tako že dolgo eden od stebrov prostočasnega branja vseh starostnih skupin in eden od patronov broširane knjižne produkcije. Z njim sem rasel tudi jaz in Simenonov komisar Maigret je bil moj idol, kasneje seveda neprekosljivi Sherlock. Katerega od angleških ali francoskih klasikov še danes z veseljem pogledam na televiziji, ameriški praviloma v to mojo skupino danes ne sodijo.

Kriminalni roman je pripovedni žanr, ki ima za izhodišče kriminalna dejanja, za temo pa odkrivanje njihovih motivov in storilcev. Žanrski tipi kriminalnega romana so detektivski roman, ki opisuje načine odkrivanja kriminalnega dejanja, sodna drama, ljubezenska kriminalka, drugi se osredotočajo na forenzične preiskave, psihološka ozadja zločinov, večplastni prikaz glavnih junakov, pozitivnih ali negativnih itd. Lahko so grozljivke ali polne humorja. Kriminalni roman je v preteklosti veljal za manjvredno literarno zvrst, očitali so mu množičnost, popularnost, ideološkost, moralističnost ali celo propagandističnost. Dandanes tako razlikovanje večinoma več ne velja, vseeno pa se v določenem delu strokovne in laične javnosti še vedno pojavlja.

Za prvo kriminalno pripoved v zgodovini sodobne zahodne književnosti velja kratka povest Edgarja Allana Poeja Umor v ulici Morgue (1841), ki je uvedla prvega literarnega detektiva, vsevednega moža, ki reši vsako uganko. Pomemben pečat v razvoju kriminalnega romana je dal Arthur Conan Doyle s kriminalnimi primeri Sherlocka Holmesa, detektiva z izrednimi intelektualnimi zmožnostmi. V začetku 20. stoletja je Agatha Christie v žanr vpeljala detektiva Hercula Poirota in nato Miss Marple, starejšo gospo, ki kot amaterka pronicljivo prekaša poklicne policaje in rešuje zapletene umore.


Pogostost pojavljanja imen dveh najznačilnejših pisateljev kriminalk in njunih glavnih junakov v angleških izdajah po posameznih obdobjih (kot jih prikazuje Google Books Ngram Viewer).

Slovenci smo dobili prvo kriminalko leta 1874, ko je Jakob Alešovec v Bleiweissovih Novicah izdal prvi del kriminalne povesti z naslovom Poštne nakaznice (Spisuje Jakob Alešovec. "Zabavno berilo." Kmetijske in rokodelske novice letnik 32. številka 30 (29.07.1874). http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XLNN9I9O), sledilo je še pet nadaljevanj. Kriminalki kot "malomeščanskemu" žanru povojna literatura ni bila naklonjena, ugodni pogoji za razvoj sodobne slovenske kriminalke se pojavijo šele v 70. letih 20. stoletja s pojavom mladinske kriminalke in televizijskih serij. (Povzeto po Wikipedia, Kriminalni roman).


Pogostost pojavljanja angleških terminov v različnih obdobjih (kot jih prikazuje Google Books Ngram Viewer).

Slovenščina uporablja za poimenovanje te literarne zvrsti najpogosteje termine detektivski roman, kriminalni roman, kriminalka, detektivka in krimič, omejujem se seveda samo na besedila in namerno izpuščam vse druge oblike predstavitev. Vsi so dokaj pogosto zastopani v besedilnem korpusu Gigafida, vendar je treba jemati nekatere številke z rezervo, saj so med besedili tudi televizijski programi, ki pojavnost besede krimič močno precenijo. Tvorjenka krimič je izpeljana iz pridevniške oblike (tisti, ki je kriminalen) podobno kot nekatere druge, npr. pornič (tisti, ki je pornografski), psihič (tisti, ki je psihološki) in ljubič (tisti, ki je ljubezenski) pa najbrž še kakšen. Pri vseh teh novotvorjenkah najbrž ne moremo spregledati jezikovnega vpliva vetrov čez Kolpo. Krimiča v stari izdaji SSKJ-ja še ni bilo, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2014) in SSKJ2 pa ga v pogovorni rabi že odobravata (gl. tudi jezikovni portal Fran).

Poglejmo, kako tovrstno literaturo in literarna dela poimenujejo v nekaterih drugih jezikih:

angleškodetective novel, detective story, police novel, detective fiction, crime fiction, whodun(n)it * * *
francoskoroman policier, roman de détective, histoire policière, histoire de détective, polar
italijanskoromanzo poliziesco, poliziesco, romanzo giallo
nemškoKriminalroman, Detektivroman, Kriminalgeschichte, Krimi
nizozemskodetectiveroman, detective verhaal, speurdersroman
ruskoдетективный роман, детективный рассказ, детектив
slovenskodetektivski roman, kriminalni roman, kriminalka, detektivka, krimič
španskonovela policíaca, novela policial, novela detectivesca, ficción detectivesca

* * * whodunit ali whodunnit (okrajšava za "Who [has] done it?" ali "Who did it?")


Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.