nedelja, 31. januar 2016

Večdelni ali v več delih, kosih, zvezkih, knjigah?


© MailOnline
V novi izdaji standarda ISBD (ISBD International Standard Bibliographic Description : Consolidated Edition, 2011) je dosedanja nosilna izraza publication in item nadomestilo eno samo poimenovanje resource, ki so ga prevajalci – kljub nekaterim pomislekom v svoji skupini – prevedli kot vir. Ta se pojavlja tudi v mnogih sestavljenkah kot so printed textual resources, older monographic resources, notated music resources, cartographic resources, electronic resources, multipart resources, multipart monographic resources in verjetno še kje. Slovenjenje nekaterih od teh terminov iz različnih razlogov in zaradi različnih pomislekov ni bilo lahko, tokrat se ustavimo pri terminih multipart resource in multipart monographic resource. Ker prevod standarda še ni objavljen, ohranimo definicije v izogib morebitnim razhajanjem ali napakam raje v izvirniku ISBD International Standard Bibliographic Description : Consolidated Edition, 2011
multipart resource - a resource composed of discrete parts conceived, created, realized or arranged as a unit. A multipart resource can be a multipart monographic resource or a serial.
multipart monographic resource - a monographic resource in a finite number of physically separate parts known to have been conceived or published as a unit; the separate parts may have their own titles and statements of responsibility. No single part is identifiable as being of primary importance.
     Nasprotje tema terminoma je
single-part resource is a resource that is issued as a single physical unit.

V nekaterih drugih jezikih so uporabili termine

ang: multipart resource, multipart monographic resource
fra: ressource en plusieurs parties, monographie en plusieurs parties
ita: risorsa multiparte, risorsa monografica multiparte
rus: многочастный ресурс, многочастный монографический ресурс
špa: recurso multiparte, recurso monográfico multiparte
srb: izvor u više delova, monografski izvor u više delova
Slovenska slovarja bibliotekarske terminologije nekatere od teh izrazov že obravnavata, vendar je treba ob tem upoštevati, da sta oba nastajala v času, ko se je strokovna literatura v glavnem posvečala pretežno samo še tiskanim virom. Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije iz leta 2002 navaja naslednje s tem povezane termine:
multi-part component n, večdelni sestavni del (m)
multi-part item n, enota v več kosih (f), večdelna enota (f)
multi-part resource n, vir v več kosih (m)
multi-volume publication n, publikacija v več zvezkih (f)
multi-volume work n, delo v več zvezkih (n), publikacija v več zvezkih (f)
multi-volume work n, delo v več zvezkih (n), publikacija v več zvezkih (f)
single-volume monograph n, monografska publikacija v enem zvezku (f)
single-volume publication n, publikacija v enem zvezku (f)
Bibliotekarski terminološki slovar (2011) obravnava termine, med katerimi je tudi precej sopomenk:
knjíga v vèč délih -e -- -- -- ž gl. knjiga v več zvezkih
knjíga v vèč zvézkih -e -- -- -- ž tiskana monografska publikacija v omejenem številu
monográfska publikácija v vèč kósih -e -e -- -- -- ž gl. publikacija v več kosihfizično ločenih zvezkov; sin. knjiga v več delih
monográfska publikácija v vèč zvézkih -e -e -- -- -- ž gl. publikacija v več zvezkih
publikácija v vèč kósih -e -- -- -- ž v katalogizaciji monografska publikacija v omejenem številu fizično ločenih kosov, ki so zasnovani kot celota, npr. zvočni posnetek na več laserskih ploščah; sin. monografska publikacija v več kosih, zaključena publikacija v več kosih; prim. publikacija v več zvezkih, večdelna publikacija
publikácija v vèč zvézkih -e -- -- -- ž v katalogizaciji monografska publikacija v omejenem številu fizično ločenih zvezkov, ki so zasnovani kot celota, npr. knjiga v več zvezkih; sin.monografska publikacija v več zvezkih, zaključena publikacija v več zvezkih; prim. publikacija v več kosih
zakljúčena publikácija v vèč kósih -e -e -- -- -- ž gl. publikacija v več kosih
zakljúčena publikácija v vèč zvézkih -e -e -- -- -- ž gl. publikacija v več zvezkih
     pa tudi spomenki
vèčdélna enôta -e -e ž publikacija, ki jo sestavljata dva kosa ali več kosov; sin. večdelna publikacija; prim. publikacija v več kosih
vèčdélna publikácija -e -e ž publikacija, ki jo sestavljata dva kosa ali več kosov; sin. večdelna enota; prim. publikacija v več kosih
Žal pa se mu je izmuznila publikacije v več delih, kar je gotovo pomanjkljivost tega slovarja.

V vseh navedenih terminih kos in zvezek seveda implicirata tradicionalno tiskano in vezano publikacijo ali v najboljšem primeru (kos) elektronski vir na fizičnem nosilcu (kot sta npr. CD-ROM ali DVD). Del lahko pomensko zajame vse te fizične oblike publikacij pa tudi novejše oddaljene/spletne/oblačne vire, zato je kot nosilna beseda najprimernejši za tvorjenje sestavljenih terminov.

Zato pa je izpeljani pridevnik večdelen manj primerna izbira, v naših strokovnih besedilih se tudi zelo redko uporablja. Ta način tvorjenja pridevnika iz samostalnika (več + del, kos, zvezek,….) je po potrebi tudi težko razširi na vse te predmete (večdelen, večkosoven, večzvezkoven,…!), kar smo potrebovali in uporabljali za označevanje tega gradiva v preteklosti. Tudi romani, članki, zgodbe… so v več delih in ne večdelni.

Osebno menim, da sta najustreznejši novi poimenovanji vir v več delih in monografski vir v več delih, vendar sem vseeno nekoliko preveril, kako je z rabo teh oz. sorodnih izrazov v dveh besedilnih korpusih (referenčni korpus slovenskega jezika Gigafida in za naše strokovno področje specializiran Korpus bibliotekarstva). Pogostnost pojavljanja izbranih terminov v treh besedilnih korpusih je zelo majhna:

Gigafida
Korpus bibliotekarstva
* v več knjigah
1
0
delo v več delih
0
4
delo v več zvezkih
0
12
knjiga v več delih
0
2
monografija v več delih
0
5
monografija v več zvezkih
0
1
monografska publikacija v več kosih
1
1
publikacija v več delih
2
0
publikacija v več kosih
0
2
publikacija v več zvezkih
2
6
 
večdelna publikacija
0
0
večdelna monografija
0
0
večdelna monografska publikacija
0
0
 
vir v več delih
0
0
monografski vir v več delih
0
0

Izraz vir v tovrstnih pomenskih zvezah še ni bil dokumentiran, vendar sem prepričan, da se bosta novi poimenovanji vir v več delih in monografski vir v več delih v najnovejši strokovni literaturi udomačila in ju bomo sprejeli.

1 komentar:

  1. Izčrpno in zanimivo, hvala! Malo prepiha tudi v strokovnem jeziku dobro dene.

    OdgovoriIzbriši

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.