sobota, 9. marec 2013

Wikifikacija


© Planeta Wiki

Pred nekaj dnevi me je naš blogerski kolega Franc povprašal, kako gledam na novotvorbo wikifikacija in z njo povezan glagol wikificirati. Priznam, da sprva nisem vedel kaj odgovoriti, saj sem besedi doslej samo bežno srečal, na googlu pa samostalnik celo v angleščini ni prav pogost, precej več je glagolske oblike wikify in pridevniško rabljene wikified. Domnevam, da predvsem zato, ker je glagolska oblika tudi ukaz oz. oznaka v wiki označevalnem jeziku (wiki markup), npr. {{Wikify section|date=March 2013}}. Ta se bo gotovo uveljavil vsaj v okolju piscev prispevkov za wikipedijo in njenih urednikov (mimogrede, "wikipedist" se je v slovenščini že prijelo).

Sicer pa tujke s končnico *ficirati in *fikacija v slovenskem jeziku niso redke, pripenjamo jih na samostalnik in dobimo pomen "narediti takšno, vpeljati, opremiti z, spremeniti v . . ." (npr. plastika + ficirati = plastificirati, torej opremiti, oviti s plastiko). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je kakšnih 48 tovrstnih samostalnikov, v korpusu Nova beseda pa skoraj sto! Pred desetletji je bila najpopularnejša npr. elektrifikacija slovenskih železnic. Poleg bolj strokovnih (npr. klasifikacija, kalcifikacija, kodifikacija) najdemo v slovarju celo take kot kinofikacija (uvajanje kinematografov, npr. na podeželje), toplifikacija (izgradnja sistemov za ogrevanje s toplo vodo)! Glagolov je bistveno več (78 v SSKJ) in priznam, da sem nekatere videl prvič v življenju.

Z besedotvornega vidika torej wikificirati in wikifikacija nista problematična in pomensko ter besedotvorno sledita vzorom iz slovarja (npr. rusificirati – narediti rusko, npr. narod, ime). Tudi sicer imamo lepe slovenske besede, ki so nastale po tem pomenskem vzoru, le da je v tem primeru dodana predpona (npr. ubesediti, uglasbiti, opredmetiti, udomačiti, potujčiti, ponemčiti). Vendar je v teh primerih izhodiščna beseda slovenska in ji zato lepo pritiče slovenska predpona. Ker je wiki tuja beseda in jo dojemamo celo kot ime, bi bila slovenska predpona manj ustrezna (npk. uwikiti, powikiti). Zato sledenje vzorcu tujka + fikacija ni novo, je že znano (petra +, kalcij +, elektrika +, kvantum +, mistika +, plastika +, plin/gas + ficirati ipd.) in ga lahko uporabimo tudi z wikijem.

Res je, da doslej oba izraza v slovenščini komajda zasledimo in še to predvsem v okolju wikipedistov, npr.:

 • Članek Rimska arhitektura sem wikificirala (prilagodila slogovnim merilom Wikipedije) in dobro bi bilo, da si pogledaš spremembe. (Wikipedija, Uporabniški pogovori)
 • Tvoj prvi članek pa poskusi wikificirati in prilagoditi smernici ki velja za biografije (Wikipedija: Biografski članek)
 • Ta članek potrebuje wikifikacijo, da bi ustrezal Wikipedijinim standardom kvalitete.
Obstaja pa na to temo že tudi diplomska naloga (Burjek, M.: Wikifikacija vsebin v Digitalni knjižnici UM. Diplomsko delo, 2011)

V spletnih slovarjih in Wikipediji sem pobrskal za temi izrazi in našel še nekaj novih (Vira: Wiktionary in Wikipedia):

wikify, wfy, wikiize, wiki-ise - wikificirati
 • Z uporabo wiki označevalnega jezika prilagoditi, uskladiti besedilo, digitalno vsebino s standardi in funkcijami wikija
 • Narediti wiki, uporabiti pri izdelavi vsebine wiki pristop.
 • Uporabljati ali sodelovati v wikiju.
wikification - wikifikacija
 • Postopek dodajanja wikijeve sintakse v besedilo, digitalno vsebino ali spremeniti iz označevalnega jezika HTML v wiki označevalni jezik (wiki markup)
 • Avtomatizirani postopek dodajanja hipermedijskih povezav z besed in delov besedila na wikije
 • Postopek odpiranja spletne vsebine tako, da dovoljuje kooperativno poseganje v vsebino članom neke skupine ali tudi anonimnim obiskovalcem; spremeniti spletno mesto v wiki.
dewikify, de-wikify - dewikificirati (??)
 • Iz vsebine zbrisati formatiranje wiki označevalnega jezika
wikifier - wikifikator
 • Programsko orodje za wikifikacijo vsebin, npr. člankov
un-wikify, unwikify gl. de-wikify

Oxford English Dictionary Online teh terminov še ne pozna. Nekateri viri ocenjujejo, da so se vsi navedeni termini začeli uporabljati leta 2001.

Na spletu je na razpolago tudi nekaj poskusnih verzij wikifikatorjev, to je aplikacij, ki se jim s kopiranjem besedila ali URL-jem "podtakne" dokument, npr. članek, wikifikator pa ga opremi z ustreznimi oznakami in povezavami na že obstoječa gesla v Wikipediji. Tak je primer avtomatske wikifikacije krajšega besedila:


Izvirno besedilo brez oznak in povezav
© Bibliographies – Help

Wikifikacija besedila: S spletnim wikifikatorjem obdelano besedilo, dodane so
hiperpovezave na obstoječe članke, oznake kategorij ipd.
© Cognitive Computation Group, University of Illinois at Urbana-Champaign

Ni komentarjev:

Objavite komentar