četrtek, 16. februar 2012

Mednarodni dan materinščine


© Carlester T. Crumpler
V Sloveniji uporablja slovenščino kot svoj prvi jezik okoli 1,85 milijona prebivalcev in je eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino in veliko število narečij. Dialektologi so ugotovili 46 jasno izoblikovanih narečij, porazdeljenih v sedem pokrajinskih skupin: koroško, gorenjsko, dolenjsko, primorsko, rovtarsko, štajersko in panonsko.


Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo - Unesco je razglasila 21. februar za mednarodni dan maternega jezika in s tem poudarila izjemen pomen jezikovne in kulturne raznolikosti. Letos ga praznujemo že trinajstič. Zamisel je nastala kot spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj jezik. Z mednarodnim dnevom maternega jezika skuša Unesco opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne različnosti posameznih področij v svetu.

Tema letošnjega dneva materinščine, ki ga praznujemo od leta 2000, je Pouk v maternem jeziku in vključujoče izobraževanje (Mother tongue instruction and inclusive education). Unesco želi na ta način poudariti pomen maternega jezika in pravice posameznika do izobraževanja ter vzpodbuditi države članice, da bi podprle izobraževanje prebivalstva v materinščini. "Vključujoče izobraževanje" temelji na pravici vsakogar do kakovostnega izobraževanja in pridobivanja znanja za osnovne potrebe, usmerjeno pa je predvsem na ranljive in marginalizirane skupine. Cilj je odprava vseh vrst diskriminacije in podpiranje družbene kohezije. Danes je 75 milijonov otrok izključenih iz izobraževanja, sedem od desetih živi v Subsaharski Afriki ali Južni in Zahodni Aziji, šestdeset odstotkov je deklic v arabskih državah. Glavni vzroki za izključenost so revščina, spolna neenakost, invalidnost, otroško delo, manjšinski materni jezik, pripadnost manjšinski skupnosti domorodcev in nomadski način življenja.

Ker se maternega jezika ponavadi naučimo od matere in se zato tudi tako imenuje, smo pripravili nekaj prevodov besede mama v tujih jezikih:

Angleški jezik mother
Nemški jezik Mutter
Češki jezik maminka
Finski jezik äiti
Poljski jezik matka
Francoski jezik maman
Madžarski jezik anyu
Španski jezik mamá
Nizozemski jezik moeder
Danski jezik mor
Vir: Skrivanek


Spomenik bengalskim žrtvam in Mednarodnemu dnevu materinščine. Ashfield Park, Sidney
Vir: Sidney Daily Photo

Ni komentarjev:

Objavite komentar