sobota, 19. marec 2011

Prvi rojstni dan


Vir: Blogwerk
Te dni mineva leto dni, kar je zagledal luč sveta blog Bibliotekarska terminologija in dopolnil redke vrste slovenskih blogov s področja bibliotekarstva. Tako se je rodil tudi prvi slovenski blog, posvečen terminologiji neke stroke. Prva objava je sledila kmalu po izidu Bibliotekarskega terminološkega slovarja in tako uresničila želje avtorja, da bi se med slovenskimi bibliotekarji razvil živahnejši dialog o strokovnih vprašanjih bibliotekarske terminologije,ki bi omogočil učinkovitejše reševanje s tem povezanih vprašanj in dilem, saj jih ni malo. Blog izhaja iz skromne ambicije po rednem objavljanju enega ali dveh prispevkov mesečno, ki pa je bila kmalu presežena, v letu dni je bilo 48 objav in od jeseni je postalo redno tedensko objavljanje že skoraj pravilo. Prispevki so razglabljali o slovarjih in nekajkrat podrobneje o Bibliotekarskem terminološkem slovarju, o tiskanih in elektronskih slovarjih, o nekaterih izbranih bibliotekarskih terminih in poimenovanjih, predvsem takih, ki predstavljajo težave zaradi prehoda iz tujih jezikov, o problematiki razumevanja terminologije za uporabnike, o pojavnosti nekaterih terminov v strokovnih besedilih in ustreznikih v tujih jezikih, o poimenovanjih za bibliotekarje pomembnih merskih enot, vplivu angleščine na slovensko bibliotekarsko terminologijo, nekaj malega pa tudi o zgodovini in etimologiji nekaterih poimenovanj. Objave so navedene v kumulativnem predmetnem kazalu. Avtorju so se pridružile tudi štiri gostje, dve Slovenki in dve kolegici iz tujine, nemška bibliotekarka in ameriška terminologinja. S prispevkom v angleščini smo na povabilo iz tujine tudi mi gostovali na ameriškem terminološkem blogu, kjer je bil prispevek med bolj odmevnimi, prišlo pa je tudi že vabilo za članek v znanstvenem časopisu instituta za ukrainski jezik v Kievu. Po enem letu uspešnega "izhajanja" je čas, da pogledamo, kdo so bili obiskovalci bloga in koliko jih je bilo.

Kdo bere Bibliotekarsko terminologijo?

Nova vsebina na spletu ni ostala neopažena in v tem letu je bil zabeležen nadvse zadovoljiv obisk. Nenavadno dosti zanimanja je bilo tudi iz tujine, čeprav so objave praviloma samo v slovenščini. Podatki o obisku v absolutnih številkah so nezanesljivi, ker imajo različni števci vsak svojo metodologijo beleženja in poročanja, zato bomo vzeli kot merodajne podatke Google Analitics, ki spremlja uporabo bloga od samega začetka in omogoča tudi dokaj razvejane prikaze in primerjave, čeprav so nekateri drugi števci pokazali mnogo večji obisk in bi se lahko z njimi mnogo bolj pohvalili. V letu dni je števec Google Analytics zabeležil dostop 2,337 posameznikov iz 52 držav, ki so obiskali blog 4.810 krat in opravili skupaj 22.947 ogledov strani. Pretežno so bili to seveda Slovenci, pisana pa je tudi paleta obiskovalcev iz drugih držav, ki jim nekoliko pomaga razumeti vsebino namestitev avtomatskega prevajalnika Google Translate, saj je bil evidentiran dostop z brskalniki v 29 jezikih. Evidentirani so bili dostopi iz 192 mest, največje število obiskov je seveda iz Ljubljane (3,394), nato pa Maribora, Celja, Kranja in Kopra, sledi Beograd in od drugih tujih mest je Mountain View v Kaliforniji že na desetem mestu, potem kmalu sledijo še Moskva, Varšava, Bruselj in Sarajevo.

Sestavek o odprtem dostopu je s 723 ogledi 274 različnih bralcev nedvomno najbolj bran, sledita mu prispevka o merskih enotah za bibliotekarje, na četrtem mestu je predstavitev Bibliotekarskega terminološkega slovarja, prispevek ameriške kolegice pa je po obiskanosti peti. V povprečju so obiskovalci pregledali po 4,8 strani in ostali na blogu 4 minute in 2 sekundi.

Obiskovalci prihajajo skoraj z vseh koncev sveta

Zanimiv je pregled obiskovalcev glede na ti. zvestobo ali lojalnost (ang. loyalty), ki šteje vračanje istega bralca na spletno stran oz. blog. Med obiskovalci je 48% takih, ki se nikoli niso vrnili, ker jim vsebina ni bila zanimiva ali so imeli z razumevanjem jezika kljub možnostim avtomatskega prevajanja prevelike težave, več kot 34% pa je takih, ki so se vrnili desetkrat ali še več. Skupaj je 788 takih bralcev, ki se vračajo dokaj redno oz. so prišli na blog več kot petdesetkrat. V nadaljevanju je preglednica za Biblioblog, ki kaže za isto obdobje skoraj povsem enako strukturo bralcev in njihovega vračanja na blog ob približno štirikrat večjem skupnem številu obiskov.

34,4% bralcev se je vrnilo na blog več kot desetkrat, med njimi je takih 788, ki so prišli več kot petdesetkrat.

Primerjava z obiskovalci Bibliobloga v istem obdobju kaže ob sicer štirikrat večjem obisku v odstotkih skoraj identično
strukturo zvestobe bralcev, ki se vračajo.

Skladno s pričakovanji uporablja skoraj polovica obiskovalcev brskalnik IE, približno tretjina Firefox, vsak šesti Chrome, sledi pa še neznaten delež devetih drugih brskalnikov za osebne računalnike, evidentiranih pa je bilo tudi 25 dostopov s 6 vrstami mobilnih naprav. Skupaj 12 različnih operacijskih sistemov, vključno z mobilnimi napravami, predvsem prepričljivo seveda vodijo različne verzije Windows s 96,8%.

 

Blogu Bibliotekarska terminologija želimo uspešno nadaljevanje zastavljene poti, vas pa vabimo k branju, razmišljanjem in komentiranju! Če se bomo potrudili, bomo lahko skupaj prižgali tudi dve svečki.

1 komentar: